Nákupný košík
je prázdny

Obchodné podmienky

Termín dodania

Do 14 dní platí v súlade s ustanovením §13ods.1) zákona č.108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č.118/2006 Z.z), s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.

Preberanie balíka

Pri prebratí zásielky v prítomnosti doručovateľa si skontrolujte, či dodaný tovar nie je poškodený. Pokiaľ je balík poškodený a nie je k nemu priložená zápisnica o škode, prosíme, aby ste balík neprevzali. V prípade, ak tovar alebo jeho časť chýba, pošlite nám zápisnicu o škode na našu adresu a my Vám pošleme chýbajúci tovar. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru.

Nákup bez rizika

Tovar si môžete vyskúšať a ak by Vám niečo nevyhovovalo, s dôverou a bez rizika nám ho do 10 dní od dátumu prevzatia pošlete späť. Za každý vrátený tovar (aj pri výmene) Vám peniaze poukážeme na Váš osobný účet alebo zašleme poštovou poukážkou najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy nám tovar bude doručený späť. Do balíka bezpodmienečne pribaľte vyplnenú návratku faktúry.V prípade výmeny tovaru alebo spätnej kúpy prípadné náklady spojené s balením a poštovné náklady znáša kupujúci. Chceli by sme Vás ešte upozorniť na to, že výmena a spätná kúpa sa vzťahuje len na nepoškodený a ešte nepoužívaný tovar!

Záručné plnenie

Ak pri tovare nie je uvedená záručná lehota dlhšia ako zákonná záručná lehota, platí dvojročná zákonná záručná lehota plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Ak sa na nami dodanom tovare vyskytne závada alebo výrobná chyba, máte právo na uplatnenie reklamácie. Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na našu adresu.

Záruku si môžete uplatniť na základe záručného listu. Detailné informácie týkajúce sa záruky nájdete na záručnom liste daného tovaru.

Zrušenie, stornovanie objednávky

Pokiaľ budete chcieť zrušiť objednávku kontaktujte nás ihneď telefonicky alebo e-mailom uvedenom v Kontaktoch. Pokúsime sa Váš problém vyriešiť. Ak však už bol tovar odoslaný, bohužiaľ, objednávku stornovať nemožno. V každom prípade sa Vám pokúsime vyjsť maximálne v ústrety.

Zákaznícky servis

Od pondelka do piatku v čase 10.00 - 15.00 hod na tel.čísle 0903 551 334